تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۸۳,۵۳۹ نفر
۲,۹۸۹ نفر
۳,۲۴۸ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۲۸ ۲۶   کاربر ۲۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۶/۲۶ ۲   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۶۵   کاربر ۶۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۹   کاربر ۲۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۶/۲۱ ۳۹   کاربر ۳۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۶/۱۷ ۳   کاربر ۸   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱ ۰ %

ساعت ۱ تا ۲
۰ ۰ %

ساعت ۲ تا ۳
۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۰ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۰ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۰ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۰ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۱ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱ ۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱ ۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۰ ۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۵ ۱۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۳۷ ۱۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۴ ۱۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۳ ۲۹ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۵ ۱۲ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱ ۰ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۷,۰۵۰ ۳۳ %
USA
USA
۱۶,۰۴۹ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۱۳,۹۸۲ ۱۷ %
DEU
DEU
۷,۶۵۱ ۹ %
ROM
ROM
۳,۶۰۵ ۴ %
RUS
RUS
۲,۰۸۱ ۳ %
FRA
FRA
۲,۰۱۸ ۲ %
CHN
CHN
۱,۷۷۲ ۲ %
GBR
GBR
۱,۶۲۸ ۲ %
JPN
JPN
۱,۲۶۲ ۲ %
CAN
CAN
۱,۰۶۳ ۱ %
HKG
HKG
۸۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۷۸۵ ۱ %
UKR
UKR
۴۸۴ ۱ %
NLD
NLD
۳۸۷ ۰ %
KOR
KOR
۳۲۱ ۰ %
ITA
ITA
۲۶۹ ۰ %
TUR
TUR
۲۰۶ ۰ %
AUS
AUS
۲۰۶ ۰ %
EU
EU
۱۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۶۳ ۸۱ %
Firefox
Firefox
۳۰ ۱۵ %
Mozilla
Mozilla
۴ ۲ %
Safari
Safari
۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱ ۰ %
Other
Other
۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۴۳ ۸۱ %
Windows 7 ۳ ۶ %
Windows 10 ۳ ۶ %
XP ۲ ۴ %
iOS ۱ ۲ %
Other ۱ ۲ %
Windows 8 ۰ ۰ %
Vista ۰ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دکتر خزایی کرمانشاه ۲