اعضاء پایگاه پژوهش های تندرستی خانواده و طب زناشوئی محمد زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنتایج
 
پژوهش های خود را به نحو  گسترده ای  در معتبرترین ژورنال های فوق تخصصی موجود در پاب مد منتشر کرده اند. به
 
عنوان نمونه، تا پایان ماه اکتبر 2010 ، دو تن از اعضاء مرکز به ترتیب دارای 37 و 20 مقاله در ژورنال های درجه یک رشته 
 
خود در پاب مد هستند و سایر اعضاء نیز هر کدام دارای چندین مقاله اصیل در پاب مد می باشند.چندین مقاله از اعضاء
 
پایگاه در ژورنال طب زناشوئی(معتبر ترین ژورنال طب زناشوئی و ارگان رسمی انجمن بین المللی طب زناشوئی) منتشر
 
شده است. برخی از اعضاء پایگاه، داور مقالات ارسالی به این ژورنال بوده و همچنین نظرات آنان در مورد تعریف برخی از
 
اختلالات جنسی، در مقاله ای که نظرات شناخته شده ترین صاحب نظران فیلد های فوق تخصصی اختلالات جنسی را
 
منعکس کرده در ژورنال طب زناشوئی منتشر شده است. اعضاء پایگاه بارها به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه معرفی
 
شده و اچ- ایندکس برخی از اعضاء پایگاه درمیان تمامی اعضاء هیئت علمی دانشگاههای کشور ازجایگاه بالائی برخوردار
 
است به طوری که وزارت بهداشت در سایت خود،نام برخی از اعضاء پایگاه را درمیان 60 عضو هیئت علمی دانشگاهها که
 
پژوهش های پرارجاع منتشر کرده اندذکر کرده و همچنین رسما از آنان تقدیر کرده است.مقالات اعضاء پایگاه در معتبرترین
 
کتب تخصصی (تکست بوک ها) نیز بارها مورد ارجاع قرار گرفته اند.