اسامی هیأت علمی مرکز

 
         نام                                   آدرس                                 تلفن                      Email 
 
 
dr.zargooshi
       
                                
 دکتر جواد زرگوشی              کرمانشاه-انتهای بلوار زکریای رازی-           4276499 -0831          zargooshi@yahoo.com                
 پروفسور اورولوژی                      بیمارستان امام رضا(ع)-بخش اورولوژی  
 مقالات در pubmed                 
cvcurriculum vitae

                                                                                                                                                                                                              
 dr najafi
دکتر فرید نجفی           کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره2    8384185-0831
PhD اپیدمیولوژی              دانشگاه علوم پزشکی-حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر نجفی Curriculum Vitae
                                                                                                                                                                                           
 ملک خسروی
 دکتر شهره ملک خسروی       کرمانشاه-انتهای بلوار زکریای رازی              4276303 -0831 
 متخصص زنان و زایمان                - بیمارستان امام رضا(ع)-بخش زنان
دکتر ملک خسروی Curriculum Vitae
                                                                                                                                                                                           
رضایی
 دکتر منصور رضایی                 کرمانشاه-بلوار شهید شیرودی-                    4274618-0831
PhD آمار حیاتی                        خیابان دانشگاه- دانشکده پزشکی
                                                                                                                                                                                            
 ادیبی
دکتر هادی ادیبی                       کرمانشاه-بلوار شهید شیرودی-                4276484-0831
 PhD  شیمی آلی                      خیابان دانشگاه-دانشکده داروسازی
دکتر ادیبی Curriculum Vitae
                                                                                                                                                                                             
 خزایی
 دکتر حبیب الله خزایی          کرمانشاه، دولت آباد ، بیمارستان فارابی         8260700-0831          ha_khazaie@yahoo.com
 متخصص اعصاب و روان                                                                             (داخلی 220) 
دکتر خزایی
Curriculum Vitae
                                                                                                                                                                                             
دکتر رحیمی
 دکتر زهره رحیمی                         کرمانشاه-بلوار شهید شیرودی-           4274618-0831
PhD   بیوشیمی                              خیابان دانشگاه-دانشکده پزشکی
دکتر رحیمی
Curriculum Vitae